VOORUIT de toekomst in met een betrouwbaar dak.

VOORUIT is gespecialiseerd in daken en energie prestatie advies voor woningen en geeft onafhankelijk advies op basis van kennis en betrouwbaarheid, opgebouwd met ervaring in daken sinds 1992.

VOORUIT brengt de conditie van daken in beeld. Hier onder valt onder andere de kwaliteit van de dakpannen, leien en platdakbedekking, het dakbeschot en alle bijbehorende aansluitingen zoals goten, schoorstenen, dakkapellen, dakvensters, dakdoorvoeren en goten. Maar uiteraard ook de mate van energetische isolatie en brandwerendheid van woning scheidende details.

VOORUIT biedt maatwerk advies na wens van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft aan wat de toekomst ideeën zijn m.b.t. het te beoordelen pand en krijgt hier een passend advies voor uitgewerkt.

Het maatwerkadvies kan summier of uitgebreid zijn na wens van de opdrachtgever.

Alleen een vaststelling van de situatie en een summiere optelling van de te nemen maatregelen voor bijvoorbeeld nog 10 jaar in stand houden van een dak met bijbehorende inschatting van de kosten voor uitvoering van de maatregelen.

Of een uitgebreide verslaglegging met foto’s en details van de huidige situatie met een advies voor groot onderhoud uitgewerkt in meerdere scenario’s. Ondersteund met details aansluitend bij de scenario’s waar de knelpunten van de dakrenovatie reeds in het voorstadium worden opgelost zodat bij uitvoering de kans op verrassende meerwerk nota’s worden voorkomen, dit alles aangevuld met werkomschrijvingen en kosten berekeningen.

U weet al wat u van plan bent maar heeft nog geen oplossing voor de knelpunten in de details bij dak onderhoud? Ook hierbij kan de steun van VOORUIT ingeroepen worden, n.a.v. uw toelichting beoordeelt VOORUIT het detail en komt met een oplossing op maat met bijbehorende details.

VOORUIT biedt opdrachtgevers de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole van aanbiedingen van marktpartijen en uitvoering tijdens dak onderhoud.

VOORUIT beoordeeld daken op mogelijkheden tot zonne-energie, inclusief schaduwberekeningen, mogelijke gemiddelde opbrengsten en verwachte terug verdien tijden.

 

Dakvensters onderhouden of vervangen tijdens gebruiksfase van een woningcomplex.

VOORUIT biedt het onderhouden of vervangen van dakvensters aan voor woningcomplexen met persoonlijke benadering.

De voordelen van uitvoering door VOORUIT zijn:

–         Kennis van meerdere generaties Velux dakvensters, Fakro dakvensters en Ubbink dakramen.

–         Onderdelen vervangen kan ook door VOORUIT uitgevoerd worden, van een vergrendelschuif tot het vervangen een ruit welke kapot is of de afstandshouder lek is waardoor er vocht tussen de ruiten ontstaat en de isolatiewaarde 0 is geworden.

–         Een persoonlijke benadering van de bewoners 1 op1 contact maakt korte lijnen en dus weinig kans op communicatie storingen.

–         Afspraak is afspraak. Wij maken afspraken met de bewoners waarbij een zeer flexibele planning het mogelijk maakt dat de bewoners minimale overlast beleven.

–         Aanschaf van accessoires door bewoners geplaatst door VOORUIT behoort tot de mogelijkheden waardoor de eigenaar en de bewoner verzekert is van een gedegen montage en het juiste type accessoires bij het geplaatste dakvenster.

–         De werkzaamheden worden van binnenuit uitgevoerd waardoor risico’s tot een minimum beperkt worden.