VOORUIT naar de toekomst voor de volgende generaties met duurzaam woning onderhoud en beheer en groene stroom.

VOORUIT is erkend EPA-W maatwerk adviseur en Erkend deskundige voor RVO afmeldingen voor particulieren.

EPA-W staat voor E nergie Prestatie Advies voor Woningen.

VOORUIT kan U woning(en) voorzien van een officieel energielabel al dan niet voorzien van maatwerkadvies of Energie Index voor de verhuursector.

Belang van het energielabel.

Particulieren en makelaars:

Wist u dat u vanaf 1 januari 2015 verplicht bent een definitief label te hebben op uw woning als u deze wilt verkopen of verhuren?

Iedereen zonder energielabel op de woning heeft een voorlopig label in de bus gekregen begin 2015, hiermee bent u er echter nog niet, u dient deze definitief te maken bij verhuur of verkoop van uw woning via de website https://energielabelvoorwoningen.nl/ bent u het niet eens met de uitkomsten van dit label omdat u veel meer aan uw woning heeft gedaan?

Dan kunt u nog altijd een Energie Index op laten stellen door een EPA adviseur zoals VOORUIT dit ook is, de uitgebreide benadering, daarbij wordt dieper op de materie ingegaan en geeft een betere benadering van de werkelijkheid, een uitdraai van deze berekening kan dus de kwaliteit van de woning beter onderbouwen dan het vereenvoudigd energie label voor woningen zoals deze nu geldt. Helaas is de koppeling naar het particulier label voor woningen niet direct gerelateerd naar deze waarden maar pakt de software weer de uitgangspunten van de label systematiek, dit is in mijn ogen een gemiste kans van het RVO om iedereen de mogelijkheid te geven toch naar kwaliteit te laten beoordelen zodat de juiste stimulans naar kopers en verkopers gegeven wordt.

U kunt als uitbreiding op de Energie Index methode ook  een maatwerkadvies advies opvragen waarbij diverse maatregelen worden aangedragen aan u, passend in uw situatie, om de energie index en eventueel ook het energielabel te verbeteren zodat de woning aantrekkelijker in de verkoop wordt, de woonlasten van een potentiele koper vallen nu eenmaal lager uit als de energierekening daalt door een betere energie prestatie van de woning. (De juiste keuzes in isolaties en installaties in woningen)

Als kopende partij kunt u met een maatwerkadvies er voor kiezen tijdens de toch veel voorkomende woningaanpassingen voor bewoning gelijk aanpassingen voor energiebesparing mee te nemen om gelijk uit de rommel te zijn en de woonlasten bij bewoning te drukken.

Sociale huursector:

De Energie Index is mede bepalend voor het woonwaardestelsel, afgekort WWS, wat door de overheid is opgesteld voor het vaststellen van de maximale huur die een sociale woningverhuurder mag vragen voor een huurwoning.

Het is voor de huurder en verhuurder dus belangrijk om te weten wat de energie prestatie van de verhuurbare eenheid is.

Als er een groot onderhoud op de MJOP staat is het dan ook goed om te bekijken of de isolaties en installaties van de woningen gelijktijdig mee opgewaardeerd moeten/kunnen worden om aan een gewenst niveau van de Energie Index te komen en voor nu en de toekomst.

VOORUIT biedt ondersteuning met inventarisaties van de huidige niveau van de EI op basis van de nieuwe berekeningsmethodes en aansluitend advies hoe met de budgettair meest gunstigste maatregelen de doelstellingen kunnen worden bereikt, dit geheel onafhankelijk uiteraard.

Onderhoudsbedrijven:

Veel onderhoudsbedrijven krijgen vraagstellingen vanuit hun opdrachtgever woningen met groot onderhoud te upgraden naar een lagere Energie Index, VOORUIT kan hierbij de onderhoudsbedrijven terzijde staan met advies m.b.t. te nemen maatregelen, doorrekenen van Energie Indexen voor en na de ingrepen van het onderhoud en de woningen te voorzien van nieuwe afgemelde Energie Indexen.